Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”
 • tanevnyito
 • becs
 • barskupa
 • gloriavictis
 • szalagavato
 • mikulas
 • karacsony
 • cimerKöszöntő

  Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót a Czeglédi Péter Református Gimnázium hivatalos honlapján. Iskolánk Léván, ma már szórványnak nevezhető területen működik immár 15 éve. Fenntartója a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Lévai Egyházközség. Tevékenységünk hagyományos gimnáziumi oktatást jelent, négyéves képzés, érettségivel. Korábban végzett diákjaink döntő többsége egyetemeken tanult/tanul tovább. Az egyetemet és főiskolákat már elvégzett diákjaink sikeresen állnak helyt a munkaerőpiac különböző területein. Iskolánkban a gimnáziumi képzésen belül emelt óraszámban oktatjuk az anyanyelv mellett az angol nyelvet és informatikát. Kiemelkedő eredményeink elsősorban a nyelvi és a történelmi versenyeken születtek a közelmúltban... (Tovább...)
 • PrijímačkyInformácie o prijímacom pokračovaní

  Zopár údajov a termínov...

  • Zákonný zástupca žiaka do 10. apríla 2019 odovzdá riaditeľovi základnej školy prihlášku žiaka. Stredná škola je povinná do 31. marca 2019 zverejniť na svojej webovej stránke kritériá prijímacieho pokračovania.
  • I. termín prvého kola prijímacích skúšok je 13. máj 2019 (pondelok), II. termín prvého kola prijímacích skúšok je 16. máj 2019 (štvrtok). Termín druhého kola je 18. jún 2019 (utorok). Žiak, respektíve jeho zákonný zástupca môže poslať prihlášku na dve stredné školy.
  • Žiak koná prijímacie skúšky z predmetov:
   • maďarský jazyk a literatúra
   • slovenský jazyk a literatúra
   • matematika
  • Prijímacie skúšky sa konajú písomne. Každý uchádzač, ktorý poslal na strednú školu svoju prihlášku dostane pozvánku na prijímacie skúšky v lehote najneskôr 10 dní od konania prijímacích skúšok.
  • Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo predpísané v štátnom vzdelávacom programe.
  • Do 5. júna 2019 riaditeľ školy zverejnení rozhodnutia o konaní prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest do 1. ročníka

  Kritériá sú vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej v súlade so zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a tiež s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách. Podrobnosti...

 • MaturitaO maturitných skúškach 2019...

  Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Oficiálne információk o Maturite 2019: www.nucem.sk

  Termín EČ a PFIČ MS 2019 tohto roku pripadá na 12. až 15. marec 2019. Podrobnosti...

  Ústne maturitné skúšky sa konajú v období od 20. mája do 7. júna 2019. Podrobnejšie informácie už čoskoro...

Kalendár

Kalendár

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Zvonenie

Zvonenie

Kalendár

júl 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Zborník

emlekkonyv003

Mapa

Projekt Comenius

Comenius projekt