Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Erb školy
erb
Erb

 

Vlajka
Vlajka líc
 
Vlajka rub
Predná strana vlajky   Zadná strana vlajky