Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Triedny učiteľ: Ildikó Alt Kapczy


II. triedaNikol Béreš, Erzsébet Bohák, Szilárd János Farkas, Kinga Gyurgyonovicsová, Márton Nagy Csomor, Veronika Nagy, Dávid Sasák, Szimonetta Šójová