Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Triedny učiteľ: Jozef Krnčan


IV. trieda Emese Bohák, Dávid Gútyán, Tímea Hajdú, Klára Kevélyová, Benjamín Michal Kiš, René Kováč, Regina Pásztor, Laura Vaskó, Tamara Tóth