Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Triedny učiteľ: Žaneta Líšková


IV. triedaEva Bukai, Richard Daniš, Noémi Horváth, Gabriel Korpás, Bence Sándor, Viktória Tóthová, Viliam Virág, Kristína Voráková