Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”
Pedagogický zbor 

    Funkcia / Predmet Pošlite mail!
1. Mgr. Ildikó Alt Kapczy Tr. uč.: II.A, maďarský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, občianska náuka Pošlite mail!
2. Mgr. Csaba Balla  Tr. uč.: III.A, geografia, informatika Pošlite mail!
3. Mgr. Krisztina Balla nemecký jazyk Pošlite mail!
4. Mgr. Žofia Csákiová dejepis  
5. RNDr. Terézia Gálusová, PhD. biológia Pošlite mail!
6. Silvia Gregor slovenský jazyk a slovenská literatúra  
7. Mgr. Tímea Kassai reformované náboženstvo Pošlite mail!
8. PaedDr. Beáta Kiss riaditeľka / maďarský jazyk a literatúra Pošlite mail!
9. Mgr. Jozef Krnčan Tr. uč.: I.A, anglický jazyk Pošlite mail!
10. Mgr. Valéria Krnčanová katolícke náboženstvo Pošlite mail!
11. PaedDr. Žaneta Líšková Tr. uč.: IV.A, matematika, fyzika Pošlite mail!
12. PaedDr. Jozef Popellár telesná výchova Pošlite mail!
13. Ing. Valéria Szigetiová chémia Pošlite mail!
14. Andrea Jakab Csomor vychovávateľka  
15. Monika Jámbor vychovávateľka Pošlite mail!
16. Mgr. Marica Kovács vychovávateľka Pošlite mail!