Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Môžete sa tu dočítať o udalostiach na našej škole.

Maturita 2019 - Základné informácie (*pdf) ico pdf

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským (*pdf) ico pdf

Ústne maturitné skúšky sa konajú v období od 20. mája do 7. júna 2019. Podrobnejšie informácie už čoskoro...

Zverejnené kritériá prijímacieho pokračovania: