Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Kalendár udalostí

Karácsonyi szünidő
Od sobota, 23 december 2017
Do piatok, 05 január 2018
Pozretí : 1079