Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Kalendár udalostí

Húsvéti szünidő
Od štvrtok, 29 marec 2018
Do utorok, 03 apríl 2018
Pozretí : 1069