Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Kalendár udalostí

Nyitott nap
utorok, 13 február 2018,  9:00 - 11:00
Pozretí : 912

Nyitott nap

Miesto gimnázium