Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Kalendár udalostí

Karácsonyi szünidő
Od nedeľa, 23 december 2018
Do pondelok, 07 január 2019
Pozretí : 626