Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Kalendár udalostí

24 máj
  • 9:00 - 12:00  Jurta-nap    ::  Iskolai esemény