Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Kalendár udalostí

január 2019
február 2019
 • piatok, 01 február 2019
  Félévi szünidő    ::  Szünidő
 • piatok, 01 február 2019 7:00 - 11:00
  Gimibál    ::  Iskolai esemény
 • utorok, 19 február 2019 9:00 - 12:00
  II. nyitott nap    ::  Iskolai esemény
 • pondelok, 25 február 2019 - piatok, 01 marec 2019
  Tavaszi szünidő    ::  Szünidő
marec 2019
apríl 2019
máj 2019
 • streda, 01 máj 2019
  Munka ünnepe    ::  Ünnep, munkaszüneti nap
 • streda, 08 máj 2019
  Győzelem napja    ::  Ünnep, munkaszüneti nap
 • pondelok, 13 máj 2019 8:00 - 12:00
  Felvételi vizsga I.    ::  Iskolai esemény
 • štvrtok, 16 máj 2019 8:00 - 12:00
  Felvételi vizsga II.    ::  Iskolai esemény
 • piatok, 17 máj 2019 9:00 - 10:30
  Ballagás    ::  Iskolai esemény
 • piatok, 17 máj 2019 11:00 - 12:00
  Istentisztelet    ::  Iskolai esemény
 • piatok, 24 máj 2019 9:00 - 12:00
  Jurta-nap    ::  Iskolai esemény